A LIM szerkesztősége évente egyszer közöl tanulmányokat angol vagy magyar nyelven. A folyóiratban csak olyan cikkeket közlünk, melyeket korábban máshol nem publikáltak.

Az alábbi tudományterületekről várunk tanulmányokat:

  • logisztika,
  • informatika,
  • menedzsment. 

A kéziratokat szakmai lektorok véleménye alapján jelentetjük meg. A lektorok az alábbi szempontok alapján véleményezik a beérkezett tanulmányokat:

A kézirat elbírálásánál a szakmai lektorok figyelembe veszik:

  • A cím és a tartalom összhangját;
  • Mennyire világos a tanulmány célkitűzése;
  • A szakirodalmi feldolgozás mennyire átfogó és mennyire jelennek meg a tanulmányban az eddig elért eredmények;
  • A kutatás módszertanát;
  • A tanulmány eredményeinek újdonságtartalmát, újszerűségét;
  • A hivatkozások megfelelnek-e tudományos kritériumoknak;
  • A tanulmány olvashatóságát és helyesírást.

A cikkek megjelenéséről – a témaszerkesztők véleménye alapján – a főszerkesztő dönt.

A formai követelmények letöltése