Főszerkesztő:
Dr. Gubán Miklós főiskolai tanár, BGE

Főszerkesztő helyettes:
Dr. Gubán Ákos főiskolai tanár, BGE
Dr. Kása Richárd tudományos főmunkatárs, BGE

Titkár:
Sándor Ágnes tanársegéd, BGE

Szerkesztőbizottság:
Dr. Avornicului Mihai Constantin PhD, egyetemi docens, Babes-Bolyai Tudományegyetem
Dr. Bencsik Andrea PhD egyetemi tanár, SZIE
Dr. Csillag Sára PhD dékán, egyetemi docens, BGE
Dr. Do Ba Khang PhD egyetemi docens, AIT Bangkok
Dr. Hua Nam Son egyetemi docwns, BGE
Dr. Kovács György PhD egyetemi docens, ME
Dr. Réthi Gábor PhD adjunktus, BGE
Dr. Szabó László PhD főiskolai docens, BGE
Dr. Szász Levente PhD egyetemi tanár, Babes-Bolyai Tudományegyetem
Dr. Telek Péter PhD egyetemi docens, ME
Dr. Atila Zelic PhD, egyetemi docens, University of Novi Sad

 

Logisztika, Informatika, Menedzsment folyóirat kereskedelmi forgalomban nem kapható,
zárt terjesztésű szaklap.

Megjelenik évente 1 alkalommal.

Grafikai szerkesztő:
Dr. Kása Richárd

Kiadó:
Budapesti Gazdasági Egyetem
1055 Budapest, Markó u. 29-31

Kiadásért felel:
Dr. Heidrich Balázs rektor

Szerkesztőség:
Budapesti Gazdasági Egyetem
1055 Budapest,
Markó utca 29-31.